ประกาศผล

ผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามรับรับเสื้อยืด Argo จำนวน  5 ตัว ของภาพยนตร์เรื่อง “ARGO”

1.คุณสุทธิรา นิลพิบูลย์
2.คุณนัจวา บินเซ็ง
3.คุณสุชาดา จูพุก
4.คุณวิชิต แซ่เตียว
5.คุณปิยะ  เฟื่องฟุ้ง