ประกาศผลรางวัล

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน สิงหาคม 2559

บัตร tesco Lotus จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 5,000 บาท
087 101 1XXX
099 491 6XXX
096 829 3XXX
095 676 3XXX
092 289 3XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน กรกฎาคม 2559

โทรศัพท์มือถือ Oppo F1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,990 บาท รวมมูลค่า 7,990 บาท
089 478 1XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน มิถุนายน 2559

โทรศัพท์มือถือ Oppo R7 LITE จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 9,990 บาท รวมมูลค่า 9,990 บาท
086 290 4XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน พฤษภาคม 2559

สร้อยคอทองคำ 1 สลึงจำนวน 2 รางวัลรางวัลละ 5,000 บาทรวมมูลค่า 10,000 บาท
090 546 2XXX
083 259 4XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน เมษายน 2559

นาฬิกา Samsung Gear S2 จำนวน 1 รางวัลรางวัลละ 8,900 บาท
086 521 7XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน มีนาคม 2559

บัตร Tesco Lotus จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท
061 027 1XXX
093 638 4XXX
081 261 8XXX
089 828 7XXX
089 248 8XXX
097 013 3XXX
080 075 1XXX
092 649 8XXX
092 415 1XXX
090 130 6XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

นาฬิกา Apple Watch Sport จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 13,500 บาท
084 879 5XXX

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน มกราคม 2559

สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท
091 028 9XXX
082 326 6XXX

วิธีการร่วมสนุก

1. หลังทำการสมัครเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งคำถามให้อัตโนมัติ (3บาท/คำถาม)
    ตัวอย่างคำถาม : ใครแสดงเป็นนางเอกในละครเรื่องพราว?
    A อั้ม พัชราภา
    B ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก
2. เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องโดยการพิมพ์ A หรือ B แล้วส่งข้อความไปที่ 4825778
    เช่น  พิมพ์ A แล้วส่งข้อความไปที่ 4825778
    หรือ พิมพ์ B แล้วส่งข้อความไปที่ 4825778
3. จากนั้นระบบจะส่งข้อความแสดงสถานะคำตอบว่าถูกหรือผิด และจัดเก็บคะแนนลงในฐานข้อมูล
4. สำหรับการคิดคะแนน ตอบถูกจะได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดจะได้รับ 1 สิทธิ์
5. ระบบจะส่งคำถามให้ทุกวัน และจะหยุดส่งหากไม่มีการตอบคำถามติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน
6. ผู้ใช้บริการต้องทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกด้วยตนเอง
7. สอบถามรายละเอียดบริการ โทร.02-658-7700 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.

วิธีการยกเลิก

เข้าไปที่เมนูข้อความ พิมพ์ stop แล้วส่งไปที่หมายเลข 4825778

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีทาง www.ch7.com ทุกวันที่ 1 ของเดือน
2. ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศผล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
4. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
5. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฏหมาย
    ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
8. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    

*** โปรดระวัง: มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02-658-7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.