พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
X

https://www.ch7.com  มีแผนการพัฒนาระบบ เพื่อในการใช้งานของผู้ใช้ที่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบบางส่วนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:01 น. ถึง เวลา 04:00 น. แต่ทั้งนี้ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลังยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 • กิจกรรม SMS เพลิงพระนาง

  ระยะเวลากิจกรรม

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 – 8 เมษายน 2560
  ใบอนุญาตเลขที่ 279/2560 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน…

 • กิจกรรม SMS คู่วุ่นลุ้นแผนรัก

  ระยะเวลากิจกรรม

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 – 22 มีนาคม 2559
  ใบอนุญาตเลขที่ 272/2559 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน…

 • กิจกรรม SMS บ้านทรายทอง

  ระยะเวลากิจกรรม

  ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559
  ใบอนุญาตเลขที่ 500764/2558 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน…

 • กิจกรรม SMS เลือดตัดเลือด

  ระยะเวลากิจกรรม

  วันที่ 10 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2558
  ใบอนุญาตเลขที่ 1358/2558 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

 • กิจกรรม SMS นางชฎา

  ระยะเวลากิจกรรม

  วันที่ 1 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
  ใบอนุญาตเลขที่ 494/2558 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

 • กิจกรรม SMS คาดเชือก

  ระยะเวลากิจกรรม

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2558
  ใบอนุญาตเลขที่ 310/2558 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

 • กิจกรรม SMS พราว

  ระยะเวลากิจกรรม

  วันที่ 12 พ.ย. – 9 ธ.ค. 57
  ใบอนุญาตเลขที่ 1690/2557 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

 • กิจกรรม SMS ลูกผู้ชายพันธุ์ดี

  ระยะเวลากิจกรรม

  วันที่ 18 ต.ค. – 22 พ.ย. 57
  ใบอนุญาตเลขที่ 1548-1552/2557 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง