พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
กิจกรรม SMS พราว

0 Views

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 12 พ.ย. – 9 ธ.ค. 57
ใบอนุญาตเลขที่ 1690/2557 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง


ของรางวัล

ทองคำรูปมังกรบาร์บีกอน หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
บัตรของขวัญจากบาร์บีคิว พลาซ่า มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล


เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ในการตอบคำถาม สามารถส่ง sms คำตอบได้มากกว่า 1 ครั้ง (ตอบถูกได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดได้รับ 1 สิทธิ์)
2. จับรางวัลครั้งเดียวในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และ ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีวันที่ 10 ธันวาคม 2557 (ท้ายช่วงละคร) และทาง www.ch7.com
3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
4. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
5. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
6. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆเองทั้งหมด
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
9. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7*

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD