ช่อง 7 สี ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0 Views

ช่อง 7 สี ให้การต้อนรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมรายการ “สนามข่าว 7 สี” เป็นครั้งแรก โดยมี ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด, ศจี วงศ์อำไพ, เปรมสุดา สันติวัฒนา และ ณิชารีย์ พัดทอง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น อีกทั้งยังได้เข้าศึกษาดูงานระบบการออกอากาศ การผลิตรายการ และ Virtual Studio ของช่อง 7 สี เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้กระบวนการผลิตงานด้านสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD