ช่อง 7 สี มอบเงินฯบูรณะพระธาตุเจดีย์จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จ.เชียงราย

คุณพลากร  สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ มอบเงินจำนวน  3,367,600 บาท  เพื่อสนับสนุนบูรณะพระธาตุเจดีย์จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จ.เชียงราย  โดยมี นายเอนก  สีหามาตย์  อธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ชัยอนันต์  ปันชู  นภัสกรณ์  ไชยปรีชาวิทย์  ผู้ประกาศข่าว และ เอก- รังสิโรจน์  พันธุ์เพ็ง  แซมมี่  เคาวเวลล์  นักแสดงจาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  สี   ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ  กรมศิลปากร