“ช่อง 7 สี” กวาด 10 รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2557

“ช่อง 7 สี” กวาด 10 รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นรางวัลที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดขึ้นเพื่อมอบให้สื่อที่มีผลงานดีเด่นด้านสนับสนุน  ส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยทางด้านละคร  ซี-ศิวัฒน์ และ ปู-ไปรยา ได้รับรางวัลนักแสดงนำ จากละครเรื่อง “คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ” อ้วน-รังสิต และ กรีน-อัษฎาพร ได้รับรางวัลนักแสดงนำ จากละครเรื่อง “โคกอีเลิ้ง...เริงร่า” นอกจากนี้ ช่อง 7 สี ยังได้รับรางวัลผู้เผยแพร่ละครโทรทัศน์และข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  อีกด้วย ณ สำนักงาน ป.ป.ช.  เมื่อ วันพุธที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา

10 รางวัลช่อสะอาด ประกอบด้วย
สาขาละครโทรทัศน์
- รางวัลผู้เผยแพร่ละครโทรทัศน์              สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เผยแพร่ละครเรื่อง คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ โคกอีเลิ้ง..เริงร่า และ ฟ้ามีตา ตอน “คนโกง...คนเลว”

- รางวัลผู้ผลิตละครโทรทัศน์                   บริษัท ปรากฎการณ์ดี จำกัด จากละครเรื่องคุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ 
                                                            บริษัท โชอิง จำกัด จากละครเรื่อง โคกอีเลิ้ง..เริงร่า
                                                            บริษัท ไอคอน เอ็กซ์ จำกัด จากละครเรื่อง ฟ้ามีตา ตอน “คนโกง...คนเลว”

- รางวัลนักแสดงนำชาย                         ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ จากละครเรื่อง คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ        
                                                           อ้วน-รังสิต  ศิรนานนท์ จากละครเรื่อง โคกอีเลิ้ง..เริงร่า

- รางวัลนักแสดงนำหญิง                        ปู-ไปรยา ลุนด์เบิร์ก จากละครเรื่อง คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ        
                                                           กรีน-อัษฎาพร  สิริวัฒน์ธนกุล จากละครเรื่อง โคกอีเลิ้ง..เริงร่า

สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
-  รางวัลผู้เผยแพร่ข่าว หรือสารคดีเชิงข่าวดีเด่น สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จากผลงาน “ทุจริตเงินอุดหนุนวัด จ. สมุทรปราการ”

- รางวัลผู้ผลิตข่าว หรือสารคดีเชิงข่าวดีเด่น       นายสมโภชน์ โตรักษา จากผลงาน “ทุจริตเงินอุดหนุนวัด จ. สมุทรปราการ”