คุณพลากร สมสุวรรณ รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว นักแสดงจากช่อง 7 สี ภัทร จึงกานต์กุล เข้ารับพระราชทานรัฐประศานศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต และวีรภาพ สุภาพไพบูลย์ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนสาตร์มหาบัณฑิต จากคณะรัฐศาสตร์ มาร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557