ช่อง 7 สี มอบ 1 ล้าน ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

คุณพลากร สมสุวรรณ (ที่ 2จากขวา) กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมสมทบเงิน 1,000,000 บาท ในนามโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน โดยมีคุณจันทนา สุขุมานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษา บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้บ้านดังกล่าวได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้ถึง 7 ริกเตอร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บัญฑิต จุลาสัย (ที่ 1 จากซ้าย) อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณภูวณัฐ กงพร (ที่ 1 จากขวา) นักออกแบบ บจก.เค ยู เค แมเนจเม้นท์ ให้เกียรติร่วมพิธี ณ สำนักงาน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ชั้น 7 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เมื่อวันก่อน