กิจกรรม SMS ป่านางเสือ2

ประกาศผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 6

081 622 7XXX

คำถามจากละคร ประจำสัปดาห์ที่  6

คำถาม  :  คนร้ายนำระเบิดวางที่โรงเรียนกี่แห่ง
คำตอบ  :  พิมพ์ T2 3 แห่ง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 5

088 396 5XXX

คำถามจากละคร ประจำสัปดาห์ที่  5

คำถาม  :  ใครเผาบ่อนนายวิวัฒน์
คำตอบ  :  พิมพ์ T1 จันจิรา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 4

082 129 7XXX

คำถามจากละคร ประจำสัปดาห์ที่  4
                         
คำถาม  :  เครื่องประดับอะไรที่ใช้เรียกนางงูมาปรากฎตัว
คำตอบ  :  พิมพ์ T2 สร้อย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 3

083 238 3XXX


คำถามจากละคร ประจำสัปดาห์ที่ 3                       

คำถาม  :  นางงูนอนจำศีลที่ไหน
คำตอบ  :  พิมพ์ T1 อ่างน้ำ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 2

082 440 7XXX


คำถามประจำสัปดาห์ที่ 2

คำถาม : งิ้วเป็นลูกใคร
คำตอบ : พิมพ์ T2 ณุพันธ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 1

090 178 8XXX


คำถามประจำสัปดาห์ที่ 1

คำถาม : ฤทธิชัยได้เครื่องบันทึกจิ๋วจากใคร
คำตอบ : พิมพ์ T1 ณุพันธ์


ระยะเวลากิจกรรม

1 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2555
เลขที่ 2636-2641/2555 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

รางวัล

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น สเปซี่ ไอ
จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 41,500 บาท รวมมูลค่า 249,000 บาท
รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 6 รางวัล เป็นเงินทั้งสิ้น 249,000 บาท
(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ch7.com
2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
3. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
4. ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ สเปซี่ ไอ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆเองทั้งหมด
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่การกระทำใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฏหมายผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
8. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น. ***