ช่อง 7 สี เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

“รายการคันปาก”  ทางช่อง 7 สี เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมรายการคันปากและเบื้องหลังการถ่ายทำรายการ โดยมี 3 พิธีกรอารมณ์ดี ท็อป ดารณีนุช, อ้น ศรีพรรณ และไก่ สมพล ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้น คุณวีระพงษ์  ตันสกุล ผู้กำกับรายการ ฝ่ายผลิตรายการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์” และเข้าชมรถถ่ายทอดนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557