“ช่อง 7 สี” เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์ และบุคคลากรของสำนักเลขาธิการรัฐสภา

คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบุคลากรของสำนักเลขาธิการรัฐสภา เข้าศึกษาดูงานระบบการออกอากาศ การผลิตรายการ และ Virtual Studio ของช่อง 7 สี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมชมการถ่ายทอดสดรายการเด็ดข่าวเด่น โดยมีผู้ประกาศข่าว “ศิริกุล อัตถปัญญาพล ช่อฟ้า เกตุเรืองโรจน์ และจีรนันท์ เขตพงศ์” ให้การต้อนรับ เมื่อวันก่อน