“ช่อง 7 สี” เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ช่อง 7 สี เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การเป็นผู้ประกาศข่าวเบื้องต้น” โดย คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ ผู้ประกาศข่าวให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆ จากนั้น เข้าเยี่ยมชมการผลิตรายการ “เด็ดข่าวเด่น” โดยมี คุณกัลปภัทร เขตพงศ์ คุณศิริกุล อัตถปัญญาพล และคุณช่อฟ้า เหล่าอารยะ พิธีกรและผู้ประกาศข่าว ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557