ช่อง 7 ร่วมแสดงความยินดี “ครบรอบ 84 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย”

คุณปราณี ศรีสุกใส ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับมอบเงินสมทบทุน “มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์” เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 84 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย” จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก  ช่อง 7 โดยมี 2 ผู้ประกาศข่าว กัลปภัทร เขตพงศ์ และ ช่อฟ้า  เหล่าอารยะ เป็นผู้แทนมอบ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่  25 กุมภาพันธ์ 2557