“ช่อง 7 สี” คิดดี ทำดี มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน เป็นของขวัญวันเด็กผ่านหน่วยงานต่างๆ

ถือเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งในปีนี้ ช่อง 7 สี ได้จัด  “พิธีมอบของขวัญวันเด็กปี 2557”  โดยคุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ และ คุณรัตนานพ จันทรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่หน่วยงานต่างๆ จำนวน 30 แห่ง เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำของขวัญไปมอบให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ของตนเองต่อไป มี 2 ผู้ประกาศข่าว เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ เปรมสุดา สันติวัฒนา และ ต่าย-ชัชฎาภรณ์ ธนันทา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา

นักแสดงสาว ต่าย-ชัชฎาภรณ์ ธนันทา กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ช่อง 7 สีจัดกิจกรรมวันเด็กเป็นประจำทุกปี ทั้งงานที่จัดขึ้นเองและการมอบสิ่งของผ่านหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ เป็นทั้งคนดีและคนเก่งค่ะ วันเด็กปีนี้ขอให้น้องๆ เป็นเด็กดีของคุณพ่อ คุณแม่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ”

อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้  กลุ่มศูนย์เยาวชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนริมทางรถไฟมักกะสัน ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ ศูนย์เยาวชนอัมพวา ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษมาลา และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าคู้ โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านหนองโจด สพป.ชย.3 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม โรงเรียนวัดโชติการาม โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง โรงเรียนสันติอิสลาม โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา กลุ่มชุมชนและมูลนิธิ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ชุมชนวัดน้อยนพคุณ ชุมชนซอยสนิท มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ชุมชนฉัตรหลวง ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี กลุ่มหน่วยงานภาครัฐบาล จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก  กองทหารพลาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์  สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง  กองทหารพลาธิการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง รวมหน่วยงานทั้งสิ้น 30 แห่ง