“ช่อง 7 สี” มอบเงิน 2 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

โจเซลีน บาโตอน – การ์เซีย (Jocelyn Batoon-Garcia) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย และผู้แทนถาวรฟิลิปปินส์ประจำสหประชาชาติ เป็นผู้แทนรับมอบเงินสมทบทุนจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยมี คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว คุณปิยะรัตน์ เทศดนตรี รักษาการหัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ และคุณโบ เหลืองทอง ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวเป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย

โดยสถานการณ์ล่าสุด พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจากเดิมเป็นจำนวนรวมกว่า 6,000 คน และมียอดผู้สูญหายอีกกว่า 1,700 คน ช่อง 7 สี  จึงสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูและได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว