พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้ประทาน มามอบแก่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้ประทาน มามอบแก่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เนื่องในโอกาส ช่อง 7 สี ก้าวสู่ปีที่ 47 โดยมี คุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว รับมอบ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556