“ช่อง 7 สี” เสนอที่สุดแห่งภาพยนตร์สารคดีเทิดพระเกียรติ “MY KING ในหลวงของเรา” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค.นี้

ช่อง 7 สี ภูมิใจเสนอที่สุดแห่งภาพยนตร์สารคดีเทิดพระเกียรติ “MY KING ในหลวงของเรา”  นำเสนอเรื่องราวของพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจประจำวันของพระองค์ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จนถึงทรงขึ้นครองราชย์ พระอัจฉริยภาพในรูปแบบ “วิชาของพ่อ” ผ่านการบอกเล่าจากเรื่องจริงและแรงบันดาลใจโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากนี้ยังมี  อัครผลงานแห่งพระอัจฉริยภาพทั้ง 9 ด้าน พร้อมความประทับใจจาก 66 นักเขียนกิตติมศักดิ์ ซึ่งทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดอารมณ์โดยซูเปอร์สตาร์ “เบิร์ด-ธงชัย แมคอินไตย์” ทำหน้าที่บรรยายบทสารคดีฉบับภาษาไทย

ติดตามชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “MY KING ในหลวงของเรา”  ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคมนี้ เวลา 12.00 น. ทางช่อง 7 สี