“ช่อง 7 สี” มอบเงิน 500,000 บาท สมทบทุนบูรณะ วัดภาวนาราม จ.สมุทรปราการ

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น และประชาชนชาวสมุทรปราการ ร่วมจัดงานทอดกฐินสามัคคี ที่วัดภาวนาราม จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ เพื่อช่วยเหลือบูรณะเมรุเผาศพ และสร้างศาลาอเนกประสงค์

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ช่อง 7 สี ร่วมสมทบทุนมอบเงินจำนวน 500,000 บาท โดย คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี เป็นตัวแทนสถานีฯ ร่วมมอบเงิน ณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมยอดเงินทำบุญทั้งสิ้นกว่า 3.3 ล้านบาท