“ช่อง 7 สี” ต้อนรับ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

0 Views

คุณสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 พร้อมด้วย ผู้ประกาศข่าว เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ , ชัยอนันต์ ปันชู , กมลาสน์ เอียดศรีชาย , จีรนันท์ เขตพงศ์ และ เปรมสุดา สันติวัฒนา ให้การต้อนรับ คุณอภิชาติ อภิชาตบุตร รองผู้อำนวยการ และคณะจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาส “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” พร้อมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “รัก ไร้รุนแรง”  เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD