“ช่อง 7 สี” ต้อนรับ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คุณสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 พร้อมด้วย ผู้ประกาศข่าว เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ , ชัยอนันต์ ปันชู , กมลาสน์ เอียดศรีชาย , จีรนันท์ เขตพงศ์ และ เปรมสุดา สันติวัฒนา ให้การต้อนรับ คุณอภิชาติ อภิชาตบุตร รองผู้อำนวยการ และคณะจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาส “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” พร้อมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “รัก ไร้รุนแรง”  เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา