“ช่อง 7 สี” รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและเปิดสตูดิโอข่าวต้อนรับ นายทหารจากกองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชม

0 Views

พลโท ธีรจิตต์ นิพิทสุขการ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย คุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง  กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว และ คุณปริวัฒน์ เศรษฐบุตร ผู้จัดการฝ่าย เป็นผู้รับมอบ เนื่องในโอกาสที่สถานีฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในการนี้ทางศูนย์ประสานงานโครงการฯ ได้เยี่ยมชมสตูดิโอข่าวของทาง ช่อง 7 สี ด้วย

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD