ช่อง 7 สี ร่วมแสดงความยินดี “วันครบรอบ 11 ปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา”

คุณสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส  “วันครบรอบ 11 ปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” จาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยมี คุณชัยอนันต์  ปันชู และคุณกมลาสน์ เอียดศรีชาย ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7 สี   เป็นผู้แทนมอบ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556