“ช่อง 7 สี” กวาด 11 รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2556

“ช่อง 7 สี” กวาด 11 รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นรางวัลที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดขึ้นเพื่อมอบให้สื่อที่มีผลงานดีเด่นด้านสนับสนุน  ส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยมีคุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว นำทีมข่าว “คอลัมน์หมาย เลข 7” เข้ารับรางวัล สำหรับทางด้านละคร  เติ้ล-ธนพล และ ยุ้ย-จีรนันท์ ได้รับรางวัลนักแสดงนำ จากละครเรื่อง “ป่านางเสือ 2”  เวียร์-ศุกลวัฒน์ และ จักจั่น-อคัมย์สิริ ได้รับรางวัลนักแสดงนำ จากละครเรื่อง “ขุนเดช”   พอร์ช-ศรัณย์ และ มิน-พีชญา ได้รับรางวัลนักแสดงนำ จากละครเรื่อง “หยกเลือดมังกร” นอกจากนี้ ช่อง 7 สี ยังได้รับรางวัลผู้เผยแพร่ละครโทรทัศน์และข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  อีกด้วย ณ สำนักงาน ป.ป.ช.  เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา

11 รางวัลช่อสะอาด ประกอบด้วย
สาขาละครโทรทัศน์
- รางวัลผู้เผยแพร่ละครโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เผยแพร่ละครเรื่อง ป่านางเสือ 2 ขุนเดช และ หยกเลือดมังกร

- รางวัลผู้ผลิตละครโทรทัศน์
บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด  จากละครเรื่อง ป่านางเสือ 2
บริษัท พอดีคำ จำกัด  จากละครเรื่อง ขุนเดช และ หยกเลือดมังกร

- รางวัลนักแสดงนำชาย
เติ้ล-ธนพล นิ่มทัยสุข  จากละครเรื่อง ป่านางเสือ 2
เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ จากละครเรื่อง ขุนเดช
พอร์ช-ศรัณย์  ศิริลักษณ์ จากละครเรื่อง หยกเลือดมังกร

- รางวัลนักแสดงนำหญิง
ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม  จากละครเรื่อง ป่านางเสือ 2
จักจั่น-อคัมย์สิริ สุวรรณศุข จากละครเรื่อง ขุนเดช
มิน-พีชญา  วัฒนามนตรี  จากละครเรื่อง  หยกเลือดมังกร

สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
-  รางวัลผู้เผยแพร่ข่าว หรือสารคดีเชิงข่าวดีเด่น
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  จากผลงาน “สตง.พบใช้งบฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานีส่อพิรุธ” และ “กู้เงิน 40 ล้านบาท ทำลานกีฬา จ.อยุธยาฯ”

-  รางวัลผู้ผลิตข่าว หรือสารคดีเชิงข่าวดีเด่น
นายสมโภชน์ โตรักษา จากผลงาน “สตง.พบใช้งบฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานีส่อพิรุธ” และ “กู้เงิน 40 ล้านบาท ทำลานกีฬา  จ.อยุธยาฯ” ในช่วง “คอลัมน์หมาย เลข 7” สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7