“ช่อง 7 สี” ร่วมสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น ส่งนักแสดงพร้อมทีมผู้ประกาศข่าว ร่วมขบวนแสดงพลังขับเคลื่อน

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น ส่งนักแสดง โน้ต-วัชรบูล ลี้สุวรรณ ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ ซัน-พิชยดนย์ พึ่งพันธ์ และครีม-นภัสสร เอี่ยมเจริญ พร้อมทีมผู้ประกาศข่าว สมโภชน์ โตรักษา ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ เหมือนฝัน ประสานพานิช ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร เปรมสุดา สันติวัฒนา ชัยอนันต์ ปันชู ศิริกุล อัตถปัญญาพล และพัชรี สมภาค ร่วมขบวนแสดงพลังขับเคลื่อน เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2556” ภายใต้แนวคิด “ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนจากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คนเพื่อแสดงสัญลักษณ์การรวมพลัง และปฏิญาณตน โดย โน้ต-วัชรบูล เปิดเผยว่า “อยากให้การแสดงพลังในวันนี้ กระตุ้นให้สังคมไทยร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยที่มองว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องปกติที่ใครก็ทำกัน เพราะการคอรัปชั่นถือเป็นปัญหาใหญ่ ในการทำลายประเทศชาติ หากเราร่วมมือสอดส่อง ป้องกัน และแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้น ก็จะช่วยให้ประเทศชาติของเราก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงครับ”

ด้าน ทับทิม-อัญรินทร์ เสริมต่อว่า “ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาได้ โดยเริ่มต้นจากครอบครัว ที่จะต้องคอยปลูกฝังคุณธรรมและให้ความรู้ว่าการคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พร้อมฝากไปถึงเยาวชนไทยทุกคน ให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ เพราะในอนาคต น้องๆ จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และยังเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ ที่สามารถต่อสู้กับปัญหาคอรัปชั่นได้อย่างจริงจังค่ะ”