“ช่อง 7 สี” เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้าเยี่ยมชมสตูดิโอข่าว

ช่อง 7 สี เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมชมเบื้องหน้าและเบื้องหลังการถ่ายทำรายการ “ข่าวเด็ด 7 สี”  โดยมี คุณพงษภัทร ร่าเริงใจ ผู้กำกับรายการ ฝ่ายข่าว เป็นวิทยากร พร้อมทั้งชมรายการ “ห้องข่าว 7 สี”  โดยมีผู้ประกาศข่าว “เปรมสุดา สันติวัฒนา ชัยอนันต์ ปันชู เหมือนฝัน ประสานพานิช และ อนุวัต เฟื่องทองแดง” ให้การต้อนรับ เมื่อวันก่อน