“ช่อง 7 สี” เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้บริหารจากบริษัท ไทยคม จำกัด, บริษัท AZCOMM และบริษัท RAPPLER จากประเทศฟิลิปปินส์

ช่อง 7 สี เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท ไทยคม จำกัด, บริษัท AZCOM และบริษัท RAPPLER จากประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยีรถถ่ายทอดข่าวผ่านดาวเทียมรุ่นใหม่ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมรถโอบี (HD) ห้องควบคุมการออกอากาศ และ Virtual Studio ของช่อง 7 สี  โดยมีคุณชรินทร์ บัณฑุกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมวางแผนและเครือข่าย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556