ยูนิเซฟส่งหน้ากากอนามัย-สิ่งของจำเป็นกว่า 6 ตันไปจีน ช่วยรับมือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

องค์การยูนิเซฟได้จัดส่งหน้ากากอนามัยและชุดป้องกันการติดเชื้อสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปยังประเทศจีน เพื่อช่วยรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) โดยสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งมีน้ำหนักกว่า 6 ตัน ไปถึงยังนครเซี่ยงไฮ้แล้วเมื่อวานนี้

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/01/30/77UNICEF_01_high_res.jpg

สิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูกจัดส่งจากคลังสิ่งของบรรเทาทุกข์ของยูนิเซฟที่กรุงโคเปนเฮเกน เพื่อจะส่งไปยังเมืองอู่ฮั่นต่อไป โดยยูนิเซฟจะทยอยขนส่งสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกในสัปดาห์นี้และสัปดาห์ต่อ ๆ ไป

 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/01/30/92UNICEF_02_high_res.jpg

นางเฮนเรียตตา โฟร์ ผู้อำนวยการบริหาร องค์การยูนิเซฟ กล่าวว่า “ขณะนี้ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญเร่งด่วนตอนนี้ คือการระดมสิ่งของและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด แม้ขณะนี้เรายังมีข้อมูลไม่เพียงพอด้านจำนวนเด็กที่ติดเชื้อและผลกระทบต่อเด็ก แต่การป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญในตอนนี้ เพราะเรารอไม่ได้”

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/01/30/100UNICEF_03_high_res.jpg

ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่แล้วกว่า 6,000 ราย และกาลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน โดยมีรายงานว่ามีเด็กติดเชื้อด้วย ซึ่งยูนิเซฟกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลจีนอย่างใกล้ชิด ทั้งกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานอื่น ๆ ของสหประชาชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการสาหรับการรับมือกับแพร่ระบาดครั้งนี้

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/01/30/10UNICEF_04_high_res.jpg

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสโดยตรงกับตัวผู้ป่วย การสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น การไอหรือจาม หรือการแตะต้องพื้นผิวใด ๆ ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน อาการของผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีไข้สูง ไอ หายใจติดขัดและหายใจลำบาก ในกรณีที่รุนแรง การติดเชื้ออาจนำไปสู่โรคปอดอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง ภาวะไตวาย และอาจถึงขั้นเสียชีวิต

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/01/30/15UNICEF_05_high_res.jpg

คำแนะนำสาหรับประชาชน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
▪ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้า หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์
▪ ปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม
▪ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้และมีอาการไอ
▪ รีบไปโรงพยาบาลเมื่อมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก และแจ้งประวัติการเดินทางที่ผ่านมากับเจ้าหน้าที่
▪ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์หรือพื้นผิวที่การสัมผัสโดยตรงกับสัตว์โดยไม่ป้องกัน