สู้ขาดใจ Ost.ภาพยนตร์ ฮักบี้ บ้านบาก

"ฮักบี้ให้สุดแรง ฮักบี้ให้สุดใจ ก็พุ่งชนเข้าไป เป้าหมายคือชัยชนะ ฮักบี้ให้สุดแรง ฮักบี้ให้สุดใจ ถึงแม้ต้องขาดใจ จั๋งได๋ก็บ่ยอม บ่ยอม ข่อยคือฮักบี้บ้านบากซิสู้ขาดใจ ฮุ่ย ฮุ่ย ฮุ่ยเล่ฮุ่ย ฮุ่ย ฮุ่ย ฮุ่ยเล่ฮุ่ย ฮุ่ยเล่ฮุ่ย ฮุ่ยเล่ฮุ่ย ฮุ่ยเล่ฮุ่ย ฮุ่ย" ฟังเพลง สู้ขาดใจ เพลงประกอบภาพยนตร์ ฮักบี้ บ้านบาก ขับร้องโดย แซ็ค ชุมแพ มาพ้อกัน 29 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์