ช่อง 7 สี เฝ้าฯ ทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกแก่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยคุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว เป็นผู้แทนเฝ้าฯ ทูลละอองพระบาทรับพระราชทาน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ เต็นท์พลับพลาพิธีมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันเสาร์ที่  18 พฤษภาคม 2556