ช่อง 7 สี ส่งนักแสดง ร่วมงานแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2556

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ส่งนักแสดงประกอบด้วย โน้ต-วัชรบูล ลี้สุวรรณ  หญิง-กัญญาพัชญ์ ธนันต์ชัยกานต์ เอี๊ยม-วรรษพร วัฒนากุล มิกค์ ทองระย้า มะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ์ และพลอย-จุฑามาศ มันตะลัมพะ ร่วมงานแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2556 จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมแถลงข่าวภายในงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดคำขวัญเป็นภาษาไทยว่า “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต” และเพื่อให้สอดรับกับประเด็นของการรณรงค์ดังกล่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า “บุหรี่=ยาเสพติด” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ที่มีต่อผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่