7 สี ปันรักให้โลก มินิมาราธอน 2562

“7 สี ปันรักให้โลก มินิมาราธอน 2562” ในวันอาทิตย์ 3 มีนาคม 2562 ที่คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

“สุขภาพที่ดีมีไว้เพื่อส่งต่อ...” ส่งต่อกําลังใจให้ผู้อนุรักษ์พิทักษ์ผืนป่าและสนับสนุนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ ผ่านการวิ่งเพื่อ สุขภาพที่ดีพร้อมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปีโครงการ 7 สีปันรักให้โลก กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อความสุขที่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 5 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร (เส้นทางการวิ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมด้านการจราจรของพื้นที่และจะถูก ประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรม) เงินค่าสมัครทุกบาทจะถูกมอบเพื่อการกุศลของโครงการ 7 สีปันรักให้โลก ภายในงานพบ กับดาราและผู้ประกาศข่าวจากช่อง 7 HD ที่พร้อมจะเป็นหัวหน้าทีมในแต่ละระยะ มาวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น มาสัมผัสอากาศที่ดีมาสัมผัสวิถี ชีวิตชุมชนที่เป็นมิตร พร้อมทั้งได้กุศล ได้พบปะศิลปินดาราของช่อง 7 HD ที่ตบเท้ากันมาอย่างคับคั่ง ร่วมถ่ายรูป ร่วมพูดคุย เพราะงานนี้ ไม่ใช่แค่วิ่งเพื่อสุขภาพอย่างเดียว แต่ยังเป็นการช่วยให้ผู้พิทักษ์ป่าให้มีกําลังใจในการทํางานกันมากขึ้น มาสนุกและสร้างกุศลไปด้วยกัน กับ “7 สีปันรักให้โลก มินิมาราธอน 2562”

“เกี่ยวกับโครงการ 7 สีปันรักให้โลก” ปัจจุบันเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาภาวะโลกร้อน ช่อง 7 HD จึงถือโอกาสอันดีเนื่องใน วันที่ 5 มิถุนายน 2551 ประกาศเจตนารมณ์ร่วม รณรงค์ลดโลกร้อนโดยเปิดตัวโครงการ “7 สีปันรักให้โลก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงสภาพปัญหาที่กําลังเกิดขึ้น กระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษา ภายใต้แนวทาง “4 รักษ์” ได้แก่ รักษ์น้ํา รักษ์ต้นไม้รักษ์อากาศ และ รักษ์พลังงาน ผสานกับการดํารง ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อว่าหากร่วมมือกันคนละไม้ละมือ จะสามารถรักษาโลก รักษาชีวิต รักษาครอบครัว ของเรา รวมถึงทุกๆชีวิตบนโลกไว้ได้ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ชีวิต” หรือ“SAVE WORLD SAVE LIFE”

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ https://www.runlah.com/events/c/swsl19


/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/01/11/11Poster_new-run2019.jpg