“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ราษฎร์ทั้งปวงถวายพระนามมหาธีรราช”

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ราษฎร์ทั้งปวงถวายพระนามมหาธีรราช” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๖ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเริ่มวางรากฐานแนวคิดประชาธิปไตยแก่สังคมไทย ผ่านแนวคิดการวางผังเมืองใหม่ สร้างสะพานพระราม ๖ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมฝั่งพระนครและธนบุรีเป็นแห่งแรก