พระพุทธปฏิมา ๕ พี่น้อง

“พระพุทธปฏิมา ๕ พี่น้อง” พี่น้องชาวเหนือ 5 คนบวชเป็นพระภิกษุและสำเร็จเป็นพระอริยสงฆ์ มีอำนาจทางจิตมาก อธิษฐานร่วมกันว่าจะขอบำเพ็ญบารมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์จนกว่าจะถึงพระนิพพาน เมื่อมรณภาพแล้วสถิตอยู่ในพระพุทธรูปทั้ง 5 องค์ และแสดงพระปาฏิหาริย์ลอยน้ำมาทางใต้ตามแม่น้ำทั้ง 5 สาย ประดิษฐานในวัด 5 แห่ง