“ช่อง 7HD” มอบเงิน 2 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สืบเนื่องจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่แขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นวงกว้าง ช่อง 7HD ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงได้ร่วมมอบเงินบริจาคในนามสถานีฯ จำนวน 2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการนี้ คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ  พร้อมด้วยนักแสดง อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ และ มุกดา นรินทร์รักษ์ เป็นตัวแทนสถานีฯ เข้ามอบเงินจำนวนดังกล่าว ผ่านศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล หรือนำเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาลชื่อบัญชี  “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” เลขที่บัญชี 067-0-12886-4 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2283 4900 และ 0 2283 4901 ในวันและเวลาราชการ