ช่อง 7HD ร่วมอนุรักษ์สมบัติชาติ มอบเงินล้าน บรูณะโบราณสถานสำคัญของไทย

ช่อง 7HD ดำเนินโครงการ “7HD อนุรักษ์โบราณสถาน” ประจำปี 2561 (ปีที่ 2) พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการบูรณะจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา ในการนี้ นายสมเกียรติ  เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางนาฏนภางค์ จงสมจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด รวมทั้งนักแสดง เซฟฟานี่ อาวะนิค, หลุยส์ เฮส และผู้ประกาศข่าวกมลาสน์ เอียดศรีชาย, ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ ในฐานะตัวแทนของสถานีฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน  3,462,000 บาท ให้แก่กรมศิลปากร โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมดำรงราชา นุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ในปี 2560 ช่อง 7HD ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 ลงพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าจิตรกรรมฝาผนังของ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนัง และพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 4 ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ในพระอุโบสถ, จิตรกรรมฝาผนังลายรดน้ำประตู หน้าต่าง และธรรมาสน์ 2 แท่น ในวิหารพระอินทร์แปลง, จิตรกรรมฝาผนัง ในวิหารพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งเป็นผลงานจิตรกรชั้นครู ที่วาดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554 มีสภาพชำรุด ชั้นสีโป่งพอง หลุดร่อน จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ “7HD อนุรักษ์โบราณสถาน” ประจำปี 2561 (ปีที่ 2) และคาดว่าจะบูรณะเสร็จสิ้น ในช่วงปลายปี 2561 นี้

โครงการ “7HD อนุรักษ์โบราณสถาน” เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ทำให้เกิดความเสียหายกับพระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุเจดีย์หลวง เนื่องจากเป็นโบราณสถานอันเป็นที่เคารพสักการะ และยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ช่อง 7HD จึงจัดทำโครงการ “7HD อนุรักษ์โบราณสถาน” สนับสนุนงบประมาณการบูรณะ 3,367,600 บาท เพื่อบูรณะซ่อมแซมพระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุเจดีย์หลวง โดยทำการบูรณะเสร็จสิ้น และจัดพิธีบวงสรวงหลังบูรณะพระธาตุเจดีย์ทั้ง 2 แห่ง ตามประเพณีล้านนา เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558

จากนั้นเป็นต้นมา ช่อง 7HD ยังคงสานต่อโครงการ “7HD อนุรักษ์โบราณสถาน” ประสานงานกับกรมศิลปากร รวบรวมข้อมูลโบราณสถานที่มีความเสียหายอย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่มีความสำคัญ ให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติไทยสืบไป