ช่อง 7 สี นำคณะผู้บริหาร นักแสดง ผู้ประกาศข่าว และพนักงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2560 ให้แก่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมี คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ผู้ผลิต อาทิ คุณฉลอง ภักดีวิจิตร คุณธงชัย ประสงค์สันติ คุณจิตรลดา ดิษยนันทน์ (กัลย์จาฤก) รวมถึงเหล่านักแสดงจากช่อง 7 สี นำโดย อรรคพันธ์ นะมาตร์ และฮาน่า ลีวิส รวมถึงพนักงานช่อง 7 ได้เชิญไปร่วมพิธีถวาย “ผ้าพระกฐินพระราชทาน” ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,328,712 บาท ในการนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และ โรงเรียนโฆษิตสโมสร โรงเรียนละ 100,000 บาท และโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม จำนวน 50,000 บาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา