7 สี ปันรักให้โลก ส่ง “ธันน์-โหน” สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม “เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้ให้ขยะ (ใต้น้ำ) เป็นศูนย์”

โครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ส่ง 2 หนุ่ม ธนากร “ธันน์ ธนากร” และ “โหน-ธนากร” พร้อมด้วย ธนพัต กิตติบดีสกุล ผู้ประกาศข่าวจากคอลัมน์กรีนรีพอร์ต  ร่วมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้ให้ขยะ (ใต้น้ำ) เป็นศูนย์” ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกองตลาดภาคใต้และสำนักงานชุมพร ซึ่งเป็นกิจกรรมดำน้ำลึกเก็บขยะทำความสะอาดใต้ท้องทะเลชุมพร เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ กองหินสามเหลี่ยม และบริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่รักษ์และหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต เมื่อวันก่อน

โดยบรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและบรรยากาศที่แสนสดใสของท้องทะเล  ธันน์ และ โหน พร้อมด้วยเหล่าน้องๆ จิตอาสาจากจากโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบ พร้อมกันที่ทุ่งวัวแล่น เพื่อเก็บขยะบริเวณชายหาด น้องๆ ทุกคนต่างตื่นเต้นและดีใจที่ได้มีโอกาสเก็บขยะร่วมกับนักแสดงจากช่อง 7 สี หลังจากเก็บขยะเรียบร้อยแล้ว ธันน์  โหน และเหล่านักดำน้ำจำนวนกว่า 100 คน ก็ทำการเช็คอุปกรณ์ และเตรียมพร้อมเพื่อลงเรือ เดินทางจากหาดทุ่งวัวแล่นสู่เกาะง่ามใหญ่ / เกาะง่ามน้อย / กองหินสามเหลี่ยม เพื่อดำน้ำเก็บขยะ โดยทุกคนต่างช่วยกันเก็บขยะคนละไม้คนละมืออย่างเต็มที่ ทำให้ชายหาดและท้องทะเลกลับมาสะอาด สดใส และสวยงามอีกครั้ง

หนุ่ม ธันน์ ธนากร พระเอกหนุ่มที่กำลังจะมีผลงานละครล่าสุด เชิง ชาย ชาญ เผยถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ผมดีใจมากครับที่มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สื่อให้เห็นถึงการแสดงพลังในการรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายจากการทิ้งขยะลงในน้ำหรือไม่ว่าจะเป็นชายหาดก็ตาม และเป็นการร่วมสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตราบจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตครับ”

ร่วมด้วย โหน ธนากร ที่กำลังจะมีผลงานล่าสุด นายฮ้อยทมิฬ เชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติว่า “ในประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมาย ที่ใครๆ ก็สามารถไปเที่ยวได้ครับ แต่ทะเลของเราจะสวย สดใสได้ตลอดไป ก็เพราะทุกคนร่วมมือร่วมใจกันไม่ทิ้งขยะลงในน้ำนะครับ เพราะขยะบางประเภทจะไม่ย่อยสลายและจะเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมในธรรมชาติด้วยครับ ยิ่งถ้าเป็นขยะใต้น้ำ อาจส่งผลร้ายทำลายสภาพนิเวศน์ใต้น้ำได้นะครับ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลครั้งต่อๆ ไป ผมขอให้การทิ้งขยะใต้น้ำกลายเป็นศูนย์เถิดนะครับ”