ช่อง 7 สี เปิดสตูดิโอข่าว ต้อนรับ ฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวง

0 Views

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เปิดสตูดิโอต้อนรับ คุณชาญ ปัทมะวิภาค ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวง และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง โดยคณะเยี่ยมชมได้เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตข่าว ได้รับชมรายการ “สนามข่าว 7 สี” แบบสดๆ โดยมีทีมผู้ประกาศข่าว ศจี วงศ์อำไพ, อนุวัต เฟื่องทองแดง, ชัยอนันต์ ปันชู และ พิธีกรจากช่วงสนามข่าวบันเทิง เกียรติศักดิ์ อุดมนาค ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมฟังการบรรยายจาก ศิริกุล อัตถปัญญาพล ผู้ประกาศข่าวสาวสวย คนเก่ง ถ่ายทอดวิธีการอ่านข่าวจากประสบการณ์จริง เพื่อนำข้อมูลความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD