ช่อง 7 สี รับ 2 รางวัล งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

0 Views

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้รับ 2 รางวัล ในงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม โดยนายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว เป็นผู้แทนสถานีเข้ารับรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สาขาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเภทสื่อรายการโทรทัศน์ จากนายวีระ โรจน์จนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายสมโภชน์ โตรักษา ผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการ "คอลัมน์หมายเลข 7" เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จากพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ "ผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD