ททบ.5 ร่วมกับ ช่อง 7 สี และ 9 หน่วยงานพันธมิตร จัดตั้ง “ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย”

0 Views

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และหลายหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันลงนามจัดตั้ง ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย

พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, นายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และผู้แทนของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี โกลบอลเน็ตเวิร์ค, สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน, สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร, สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมประเทศไทย, สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้งประเทศไทย, สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย, ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการ 13 สถาบัน, สมาคมนักการตลาดแบบตรงไทย และ บริษัท NS Media Group ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเอ็มโอยู. จัดตั้งชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจะเริ่มดำเนินการทันทีตั้งแต่วันนี้ (28 มิ.ย.)

โดยมี พันเอกนที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และผู้แทนอีก 9 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมลงนามบันทึกเป็นสักขีพยานในการจัดตั้งชมรม

สำหรับชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นครั้งนี้ เพื่อสร้างบรรทัดฐานการตรวจสอบงานโฆษณายุคใหม่ให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และยกระดับการทำงานจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ขึ้นเป็นชมรม รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของ กสทช. ที่ต้องการให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รวมกลุ่มกันกำกับดูแลกันเอง

พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์ ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธาน ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย คนแรก กล่าวว่าการจัดตั้งชมรมนี้ เป็นการยกระดับสถานะจากคณะกรรมการฯ ขึ้นมาเป็นชมรมตามประกาศของ กสทช. โดยจะร่วมทำงานกับพันธมิตรสาขาต่างๆ เพื่อให้มีการตรวจพิจารณา และกำกับดูแลการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยยกระดับการเซ็นเซอร์โฆษณาในประเทศไทย ให้ได้มาตรฐานเป็นรูปธรรม มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

นายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มั่นใจว่า ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย มีความพร้อมในการตรวจงานโฆษณาทุกชิ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และมีความเป็นกลาง ด้วยระบบมายเซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นระบบที่ช่อง 7 สี พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การทำงานด้านเซ็นเซอร์มากว่า 40 ปี ซึ่งทำให้ทุกชิ้นงานโฆษณามีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถรักษาความลับของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

พันเอกนที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. กล่าวยืนยันจะสนับสนุนการทำงานของชมรมฯ นี้อย่างเต็มที่ เพราะเชื่อว่าจะสร้างมาตรฐานการตรวจพิจารณาโฆษณาที่ดีได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทผู้ผลิตและเอเจนซีโฆษณาได้

นายนิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมประเทศไทย กล่าวขอบคุณที่ให้โอกาส โทรทัศน์ประเภทไม่ใช้คลื่นความถี่ หรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในชมรมฯ

นางวิมลศิริ ปัญจธนศักดิ์ ตัวแทนสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ สนับสนุนการจัดตั้งชมรมฯ นี้อย่างเต็มที่ เพราะระบบเซ็นเซอร์จะมีระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็ก รายใหญ่ สามารถจัดทำโฆษณาได้อย่างถูกกฎหมาย

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD