ช่อง 7 สี ส่ง อ๊อฟ-แนท รับมอบรางวัล ทูตวัฒนธรรมสงกรานต์ วิถีพุทธ วิถีไทย 2560

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ส่งนักแสดง อ๊อฟ-ชนะพล สัตยา และ แนท- ณัฐชา นวลแจ่ม เข้ารับ รางวัลทูตวัฒนธรรมสงกรานต์ วิถีพุทธ วิถีไทย 2560 ในฐานะพุทธศาสนิกชนผู้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนและประชาชน จาก คุณสุธน บัววัฒน์ รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้มอบ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและการปฎิญาณตนงดยาเสพติดให้โทษ ในเทศกาลสงกรานต์ลดอุบัติภัยตามนโยบาลรัฐบาล ร่วมกันที่ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง www.ch7.com, Instagram : @bbtv_ch7 และ www.facebook.com/BBTV.Ch7 หรือทุกช่วงรายการทางช่อง 7 สี และช่อง 35  ในระบบเอชดี”