พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
กิจกรรม SMS เพลิงพระนาง

0 Views

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 – 8 เมษายน 2560
ใบอนุญาตเลขที่ 279/2560 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

วิธีการร่วมสนุก

คำถามจะขึ้นเป็นตัววิ่งในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com
ตัวอย่างคำถาม : "ละครเพลิงพระนางออกอากาศทุกวันใด? P1 จันทร์-อังคาร  P2 ศุกร์-อาทิตย์ "
เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้อง โดยพิมพ์ P1 หรือ P2 ส่งมาทาง SMS หมายเลข 4777000 (3บาทต่อครั้ง)
สามารถส่งคำตอบได้มากกว่า 1 ครั้ง (ตอบถูกได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดได้รับ 1 สิทธิ์) ตอบถูกมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
จะเฉลยคำตอบในสัปดาห์ถัดไปในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com

ของรางวัล

โทรศัพท์มือถือ VIVO รุ่น V5 Plus จำนวน 5 รางวัล  รางวัลละ 13,990 บาท    รวมมูลค่า 69,950 บาท

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1.ผู้ร่วมรายการสามารถส่ง SMS ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยการตอบถูกต้อง 1 ครั้ง ถือเป็น 2 สิทธิ์ และการตอบผิด 1 ครั้ง ถือเป็น 1 สิทธิ์
2.การจับรางวัลทำโดยการนำหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัท มาพิมพ์ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมใส่กล่องเห็นได้ชัดเจนนำมาจับรางวัลต่อไป
3.ผู้โชคดีต้องรับของรางวัลตามที่กำหนดของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และ ไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
4.ในการจับรางวัลหาผู้โชคดี หากปรากฎชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมรายการซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว คณะกรรมการจะจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่ทดแทนต่อไป
5.ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อแจ้งรายละเอียดการติดต่อรับรางวัล โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัล และต้องชำระภาษีจำนวน 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ในวันและเวลาทำการภายในระยะ 60 วัน นับแต่วันประกาศผล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ และบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทย
6.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544
7.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
8.พนักงาน บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
9.การแจ้งรางวัลผู้โชคดี หลังจับสลากชิ้นส่วนได้ผู้โชคดีแล้ว คณะกรรมการดำเนินการจะติดต่อไปยังผู้โชคดีเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และจะประกาศผลผู้โชคดีทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ท้ายละครตอนอวสาน ในวันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 22.30 น.บริษัทฯ จะโทรศัพท์และส่งจดหมายลงทะเบียนแจ้งผู้โชคดีทราบทางหนึ่ง
10.กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดนำมากองรวมกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดทั่วกันแล้วโยนขึ้นอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน


*โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7*

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD