ช่อง 7 สี ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร ในกิจกรรม7 สี รวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จัดกิจกรรม “7 สี รวมใจ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” โดย คุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร คุณพงศ์พินิต เดชะคุปต์ คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง คุณทวีศิลป์ สุขพันธ์ คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร  นักแสดงจากช่อง 7 สี สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์ กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ ผู้ประกาศข่าว อาทิ จีรนันท์ เขตพงศ์ อนุวัต เฟื่องทองแดง เปรมสุดา  สันติวัฒนา ศจี วงศ์อำไพ และเจ้าหน้าที่ บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด  ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมายุ 7 รอบ โดยมี สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ประธานในพิธีสงฆ์  ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันก่อน