สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค เข้าเยี่ยมชมสถานี

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย คุณสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว ให้การต้อนรับ นายแพทย์จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ที่นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตข่าว โดยได้รับชมรายการสนามข่าว 7 สีกันแบบสดๆ พร้อมฟังการบรรยายในหัวข้อ การเลือกประเด็นข่าวในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน และกระบวนการผลิตข่าวจาก คุณทิพย์วัลย์ ว่องวรการวิทย์ ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ  โดยมี ผู้ประกาศข่าว กัลปภัทร เขตพงศ์ และ ภานุรัตน์ พรหมคชสุต พร้อมด้วยคนข่าวจากรายการสนามข่าว 7 สี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ที่ ช่อง 7 สี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559