ช่อง 7 สี ส่ง "ปุ๊กลุก ฝนทิพย์" สนับสนุนงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยส่งนักแสดงสาว ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เชิญชวนให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความสามัคคีรวมพลังของคนในสังคมไทย ร่วมมือร่วมใจในการปกป้องแผ่นดินให้พ้นภัยจากยาเสพติด และร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ปราศจากภัยจากยาเสพติดอย่างมั่นคง

ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ กล่าวฝากว่า “ดีใจและขอบคุณผู้ใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ให้โอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดี ๆ ครั้งนี้ ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559 โดยสามารถติดตามผลงาน หลังถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายสปอต ได้ทางสื่อช่องทางต่าง ๆ เร็ว ๆ นี้ และไม่เพียงแต่ปุ๊กลุกเองเท่านั้น แต่ขอเชิญชวนทุก ๆ คน ร่วมกันคนละไม้คนละมือ เพราะยาเสพติดมีแต่โทษ ไม่เคยให้ประโยชน์ใคร จึงอยากชวนน้อง ๆ เยาวชนเองก็ไปร่วมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้ใหญ่หรือทุกคนในสังคมก็สามารถเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานรัฐในการแจ้งเบาะแส ร่วมระมัดระวังป้องกันสังคม ชุมชนของท่านให้ปลอดยาเสพติดได้”