{channel_category} {/channel_category}
เงือกสาว-ฉลามหนุ่ม คว้าชัย “แชมป์กีฬา 7 สี เจ้าสระ ประจำปี 2559” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

0 Views

ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น จากผู้สมัครกว่า 800 คน ซึ่งได้ทำการแข่งขันรอบคัดเลือก จนเหลือเงือกสาว-ฉลามหนุ่ม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการละ 8 คน  24 รายการ สำหรับการแข่งขันว่ายน้ำระดับยุวชน “แชมป์กีฬา 7 สี เจ้าสระ”  ประจำปี 2559 จัดโดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมกับ สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษาเป็นมูลค่ารวมกว่า 8 แสนบาท โดยมี คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  และ คุณปิยะรัตน์ บุณยะรัตเวช รักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 พร้อมด้วย พลเอกณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์ อุปนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และคุณธนาวิชญ์  โถสกุล  เลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแข่งขัน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

แชมป์กีฬา 7 สี เจ้าสระ”  ประจำปี 2559 แบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น คือ กลุ่ม A รุ่นอายุ 14-15 ปี ระยะแข่งขัน 100 เมตร,  กลุ่ม B  รุ่นอายุ 12-13 ปี และ กลุ่ม C รุ่นอายุ 10-11 ปี ระยะแข่งขัน 50 เมตร แบ่งการแข่งขัน 4 รายการ ได้แก่ ฟรีสไตล์,กบ, ผีเสื้อ และกรรเชียง  โดยมีทุนการศึกษาและรางวัล ดังนี้

กลุ่ม A  ชนะเลิศ อันดับที่ 1   เหรียญทอง  พร้อมเงินทุนการศึกษา 12,000 บาท
    อันดับที่ 2   เหรียญเงิน      พร้อมเงินทุนการศึกษา  8,000  บาท
    อันดับที่ 3  เหรียญทองแดง พร้อมเงินทุนการศึกษา  7,000  บาท
    อันดับที่ 4 เงินทุนการศึกษา  6,000  บาท
    อันดับที่ 5 เงินทุนการศึกษา  5,000  บาท
    อันดับที่ 6 เงินทุนการศึกษา  4,000  บาท
    อันดับที่ 7 เงินทุนการศึกษา  3,000  บาท
    อันดับที่ 8 เงินทุนการศึกษา  2,000  บาท

กลุ่ม B ชนะเลิศ อันดับที่ 1   เหรียญทอง  พร้อมเงินทุนการศึกษา 8,000   บาท
    อันดับที่ 2   เหรียญเงิน      พร้อมเงินทุนการศึกษา  5,000  บาท
    อันดับที่ 3  เหรียญทองแดง พร้อมเงินทุนการศึกษา  4,000  บาท
    อันดับที่ 4 เงินทุนการศึกษา  3,000  บาท
    อันดับที่ 5 เงินทุนการศึกษา  2,500  บาท
    อันดับที่ 6 เงินทุนการศึกษา  2,000  บาท
    อันดับที่ 7 เงินทุนการศึกษา  1,500  บาท
    อันดับที่ 8 เงินทุนการศึกษา  1,000  บาท
 
กลุ่ม C ชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง  พร้อมเงินทุนการศึกษา 8,000   บาท
    อันดับที่ 2   เหรียญเงิน      พร้อมเงินทุนการศึกษา  5,000  บาท
    อันดับที่ 3  เหรียญทองแดง พร้อมเงินทุนการศึกษา  4,000  บาท
    อันดับที่ 4 เงินทุนการศึกษา   3,000  บาท
    อันดับที่ 5 เงินทุนการศึกษา  2,500  บาท
    อันดับที่ 6 เงินทุนการศึกษา  2,000  บาท
    อันดับที่ 7 เงินทุนการศึกษา  1,500  บาท
    อันดับที่ 8 เงินทุนการศึกษา  1,000  บาท

โดยที่ทุกอันดับจะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันมีดังนี้
ประเภท ผีเสื้อ 
กลุ่ม C  ชาย ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ช.นิธิกร เจียมพิริยะกุล
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ช.ต้นน้ำ กันตีมูล
อันดับที่ 3  ได้แก่ ด.ช.สุรสิทธิ์ ทองแดง
อันดับที่ 4  ได้แก่ ด.ช.รัฐภูมิ สายกระสุน
อันดับที่ 5  ได้แก่ ด.ช.ศิวนาถ ชัยรุ่งภาคย์พิสิฐ 
อันดับที่ 6  ได้แก่ ด.ช.กฤตนัยกานต์ ศรีราช
อันดับที่ 7  ได้แก่ ด.ช.ภูดิส ศรีทองกุล
อันดับที่ 8  ได้แก่ ด.ช.ณัฐวัชร เพชรคง

กลุ่ม C  หญิง ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ญ.กมลชนก ขวัญเมือง
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ญ.ณิชาภัทร สุทธิการ
อันดับที่ 3  ได้แก่ ด.ญ.สุรัสวดี ฉัตรวโรดม
อันดับที่ 4  ได้แก่ ด.ญ.แพรพลอย ฉัตรสุวรรณกิจ
อันดับที่ 5  ได้แก่ ด.ญ.พิมพกานต์ ตรงมา
อันดับที่ 6  ได้แก่ ด.ญ.วรรณรัตน์ เดชจุ้ย
อันดับที่ 7  ได้แก่ ด.ญ.นภัสวรรณ จริตกล้า
อันดับที่ 8  ได้แก่ ด.ญ.ปารมี ธนฉายสวัสดิ์

กลุ่ม B  ชาย ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ช.อภิวัฒน์ รอดเทียน
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ช.ธนดล แก้วปู่วัด
อันดับที่ 3  ได้แก่ ด.ช.ศวัส แสนเยีย
อันดับที่ 4  ได้แก่ ด.ช.ปาราเมศ รัตนเลิศลบ
อันดับที่ 5  ได้แก่ ด.ช.กษิดิส นุวงษ์
อันดับที่ 6  ได้แก่ ด.ช.ธนภัทร ศิริหัสถศักดิ์
อันดับที่ 7  ได้แก่ ด.ช.คับคุณ เสงี่ยม
อันดับที่ 8  ได้แก่ ด.ช.พชรดล ศิริพันธุ์

กลุ่ม B หญิง ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ญ.ภัณฑิรา ศุภอมร
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ญ.นวนิตย์ อินทรวิเชียร
อันดับที่ 3  ได้แก่ ด.ญ.อริศรา ประยุทธสินธุ์
อันดับที่ 4  ได้แก่ ด.ญ.ธิชา โมฬี
อันดับที่ 5  ได้แก่ ด.ญ.ปัณพร อินทนนท์
อันดับที่ 6  ได้แก่ ด.ญ.สุนิสา รักสุภาพ
อันดับที่ 7  ได้แก่ ด.ญ.นุชวรา วิจักษณาพงษ์
อันดับที่ 8  ได้แก่ ด.ญ.วิมพ์วิภา เบญจศุภนิมิต

กลุ่ม A  ชาย ระยะ 100 เมตร ชนะเลิศ
อันดับที่ 1  ได้แก่ นายธนกฤต อังคุละนาวิน
อันดับที่ 2  ได้แก่ นายรวิพล สง่าวรวงศ์
อันดับที่ 3  ได้แก่ นายนรังค์ พรสิริภร
อันดับที่ 4  ได้แก่ ด.ช.นิธิภรณ์ เวชไชโย
อันดับที่ 5  ได้แก่ นายธนาคาร คงกำเหนิด
อันดับที่ 6  ได้แก่ นายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์
อันดับที่ 7  ได้แก่ นายสุรบดี แสงแก้ว
อันดับที่ 8  ได้แก่ นายภูตะวัน ตุวินันท์

กลุ่ม A  หญิง ระยะ 100 เมตร ชนะเลิศ
อันดับที่ 1  ได้แก่ น.ส.ญาตา กันตะเพ็ชร
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ญ.ภราดา พรมตวง
อันดับที่ 3  ได้แก่ น.ส.ทิพย์สุดา คำมี
อันดับที่ 4  ได้แก่ น.ส.ชุติภา หอมดอก
อันดับที่ 5  ได้แก่ ด.ญ.ประธมาพร พลคิด
อันดับที่ 6  ได้แก่ น.ส.วารีรัชต์ อันแสน
อันดับที่ 7  ได้แก่  น.ส.กิตติสุข ดำดี
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ญ.อารีนา รักสนิท

ประเภท กรรเชียง
กลุ่ม C  ชาย ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ช.พุฒิพงศ์ ปัญญาเฉลิมพงศ์
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ช.เกริกชัย รัตโนสถ
อันดับที่ 3  ได้แก่ ด.ช.ปริญญ์ จันทรางกูร
อันดับที่ 4  ได้แก่  ด.ช.ณัฐดินัย พันสุ
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ช.ปราชญาวัฒน์ สินธุ์ไพฑูรย์
อันดับที่ 6  ได้แก่  ด.ช.ศิวนาถ ชัยรุ่งภาคย์พิสิฐ
อันดับที่ 7  ได้แก่  ด.ช.ณัฐวัชร เพชรคง
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ช.ณภัทร ชัยมงคล

กลุ่ม C  หญิง ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ญ.จินห์จุฑา ผลแจ่มจรัส
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ญ.ปารมี ธนฉายสวัสดิ์
อันดับที่ 3  ได้แก่  ด.ญ.ศิรญา กาญจนี
อันดับที่ 4  ได้แก่  ด.ญ.ไอลดา อบเชย
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ญ.แพรพลอย ฉัตรสุวรรณกิจ
อันดับที่ 6  ได้แก่  ด.ญ.ธนัชญา ยะนิล
อันดับที่ 7  ได้แก่  ด.ญ.ชัญญารมย์ คำแสง
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ญ.สุรัสวดี ฉัตรวโรดม

กลุ่ม B  ชาย ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ช.ปาราเมศ รัตนเลิศลบ
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย
อันดับที่ 3  ได้แก่ ด.ช.ปวรปัฐน์ สินธุ์ไพฑูรย์
อันดับที่ 4  ได้แก่ ด.ช.พงศกร รักษ์ทิพย์
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ช.ชัยอนันต์ อุ่นจันทร์
อันดับที่ 6  ได้แก่  ด.ช.กสิพัฏส์ จุติ
อันดับที่ 7  ได้แก่  ด.ช.กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ช.พชรดล ศิริพันธุ์

กลุ่ม B หญิง ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ญ.เฌอมาศ วิริยะวัฒนา
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ญ.สุชานาถ ลัดพลี
อันดับที่ 3  ได้แก่  ด.ญ.มานิตา เสถียรโชควิศาล
อันดับที่ 4  ได้แก่  ด.ญ.ณีรนุช ปงลังกา
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ญ.พิชญาภัค ทันสมัย
อันดับที่ 6  ได้แก่  ด.ญ.นวนิตย์ อินทรวิเชียร
อันดับที่ 7  ได้แก่  ด.ญ.สุนิสา รักสุภาพ
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ญ.กันทิตา มโนรถจตุรงค์

กลุ่ม A  ชาย ระยะ 100 เมตร ชนะเลิศ
อันดับที่ 1  ได้แก่ นายพัสกร ศรีดิลก
อันดับที่ 2  ได้แก่ นายภูรี ใจยืน
อันดับที่ 3  ได้แก่  ด.ช.นิธิกรณ์ เวชไชโย
อันดับที่ 4  ได้แก่  นายนราวิชญ์ วัฒนกุล
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ช.ธนกร สมหมาย
อันดับที่ 6  ได้แก่  นายสิทธิเขตต์ ขันบุญ
อันดับที่ 7  ได้แก่  นายสรรเสริญ ประจิตร
อันดับที่ 8  ได้แก่  นายนรังค์ พรสิริภร

กลุ่ม A  หญิง ระยะ 100 เมตร ชนะเลิศ
อันดับที่ 1  ได้แก่ น.ส.ปรียาภัทร์ ไชยกุล
อันดับที่ 2  ได้แก่ น.ส.ญาดา กันตะเพ็ชร
อันดับที่ 3  ได้แก่  ด.ญ.สุพรรษา กังหันทอง
อันดับที่ 4  ได้แก่  ด.ญ.สุนิสา วัญชูริกรณ์
อันดับที่ 5  ได้แก่  น.ส.พรลภัส สุขทรัพย์วศิน
อันดับที่ 6  ได้แก่  ด.ญ.ดวงใจ สิทธิพิทักษ์
อันดับที่ 7  ได้แก่  น.ส.ทิพย์สุดา คำมี
อันดับที่ 8  ได้แก่  น.ส.กนกวรรณ สังข์ทอง

ประเภท กบ
กลุ่ม C  ชาย ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ช.ฉัตรตะวัน เกษมสุข
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ช.ติณณภพ วงพระหัต
อันดับที่ 3  ได้แก่  ด.ช.สิทธิ แสงสุข
อันดับที่ 4  ได้แก่  ด.ช.สุรสิทธิ์ ทองแดง
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ช.ภูดิส ศรีทองกุล
อันดับที่ 6  ได้แก่  ด.ช.ณศกล อมรทัศนสุข
อันดับที่ 7  ได้แก่  ด.ช.กิตตินันท์ โชติษฐยางกูร
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ช.รดิศ วิจิตร์ปัญญารักษ์

กลุ่ม C  หญิง ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ญ.กมลชนก ขวัญเมือง
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ญ.ถาวรีย์ รัญเวศ
อันดับที่ 3  ได้แก่  ด.ญ.รัตนาวตรี ใจยาว
อันดับที่ 4  ได้แก่  ด.ญ.นฤภร แป้นมูล
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ญ.ณุศณี จันทร์แดง
อันดับที่ 6  ได้แก่  ด.ญ.กัญอมน แซ่อึ้ง
อันดับที่ 7  ได้แก่  ด.ญ.พฤตยา พฤฒิตน
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์

กลุ่ม B  ชาย ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ช.ภูริช โยเฮือง
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ช.เกรียงศักดิ์ คงสง
อันดับที่ 3  ได้แก่  ด.ช.พีรพัฒน์ คล่องการพานิช
อันดับที่ 4  ได้แก่  ด.ช.ทวีศาสตร์ สุรวงศ์ธีรกุล
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ช.มนพัทธ์ อรุณราช
อันดับที่ 6  ได้แก่  ด.ช.ปภังกร สิงห์กลิ่น
อันดับที่ 7  ได้แก่  ด.ช.ธนดล แก้วปู่วัด
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ช.กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล

กลุ่ม B หญิง ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ญ.ณิชา กิจคณากร
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ญ.ปัณพร อินทนนท์
อันดับที่ 3  ได้แก่  ด.ญ.ภัณฑิรา ศุภอมร
อันดับที่ 4  ได้แก่  ด.ญ.อาทิตยา เรืองฤทธิ์
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ญ.สุพิชญา ขวนขวาย
อันดับที่ 6  ได้แก่  ด.ญ.วิมพ์วิภา เบญศุภนิมิต
อันดับที่ 7  ได้แก่  ด.ญ.ศุภจิรา สุขคง
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ญ.กันทิตา มโนรถจตุรงค์

กลุ่ม A  ชาย ระยะ 100 เมตร ชนะเลิศ
อันดับที่ 1  ได้แก่ นายธนนชัย จันทร์รักษา
อันดับที่ 2  ได้แก่ นายปัณณธร เลิศศศิภากร
อันดับที่ 3  ได้แก่  นายจีระยุ โพธิ์คำ
อันดับที่ 4  ได้แก่  นายภูรี ใจยืน
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ช.ฐิติวัฒน์ ภูถุ
อันดับที่ 6  ได้แก่  นายดรัณภพ แย้มสาย
อันดับที่ 7  ได้แก่  นายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ช.รัชภูมิ ไชยลังกา

กลุ่ม A  หญิง ระยะ 100 เมตร ชนะเลิศ
อันดับที่ 1  ได้แก่ น.ส.นวพรรษ พิษณุวงษ์
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช
อันดับที่ 3  ได้แก่  ด.ญ.สุพรรษา กังหันทอง
อันดับที่ 4  ได้แก่  ด.ญ.ประธมาพร พลคิด
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ญ.นิชานันท์ บุญพา
อันดับที่ 6  ได้แก่  น.ส.ปรียาภัทร์ ไชยกุล
อันดับที่ 7  ได้แก่  น.ส.ชลกาญจน์ ทรงกิจ
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ญ.ศุภธนิศร์ ลัคนทินวงศ์

ประเภท ฟรีสไตล์
กลุ่ม C  ชาย ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ช.เกริกชัย รัตโนสถ
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ช.ต้นน้ำ กันตีมูล
อันดับที่ 3  ได้แก่  ด.ช.สิทธิ แสงสุข
อันดับที่ 4  ได้แก่  ด.ช.พุฒิพงศ์ ปัญญาเฉลิมพงศ์
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ช.นฤทัศน์ ฮามสุโพธิ์
อันดับที่ 6  ได้แก่  ด.ช.กิตตินันท์ โชติษฐยางกูร
อันดับที่ 7  ได้แก่  ด.ช.รดิศ วิจิตร์ปัญญารักษ์
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ช.ปริญญ์ จันทรางกูร

กลุ่ม C  หญิง ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ญ.จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ญ.ภูริชญา จันยะมิตรี
อันดับที่ 3  ได้แก่  ด.ญ.กวิสรา สุมามาลย์
อันดับที่ 4  ได้แก่  ด.ญ.นภัสวรรณ จริตกล้า
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ญ.เกตน์สิรี ปิ่นดี
อันดับที่ 6  ได้แก่  ด.ญ.ชญาภา ป้านสุวรรณ์
อันดับที่ 7  ได้แก่  ด.ญ.ไอลดา อบเชย
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ญ.ณิชาภัทร สุทธิการ

กลุ่ม B  ชาย ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ช.ชัยอนันต์ อุ่นจันทร์
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ช.กษิดิศ นุวงษ์
อันดับที่ 3  ได้แก่  ด.ช.ศวัส แสนเยีย
อันดับที่ 4  ได้แก่  ด.ช.อภิวัฒน์ รอดเทียน
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ช.เกรียงศักดิ์ คงสง
อันดับที่ 6  ได้แก่  ด.ช.ปวรปัฐน์ สินธุ์ไพฑูรย์
อันดับที่ 7  ได้แก่  ด.ช.วชิรวิทย์ อินทร์ชู
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ช.ปภังกร สิงห์กลิ่น

กลุ่ม B หญิง ระยะ 50 เมตร ชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ญ.มานิตา เสถียรโชควิศาล
อันดับที่ 2  ได้แก่ ด.ญ.พิชญาภัค ทันสมัย
อันดับที่ 3  ได้แก่  ด.ญ.อริศรา ประยุทธสินธุ์
อันดับที่ 4  ได้แก่  ด.ญ.แพรวา วาสนาพิทักษ์
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ญ.สุชานาถ ลัดพลี
อันดับที่ 6  ได้แก่  ด.ญ.เฌอมาศ วิริยะวัฒนา
อันดับที่ 7  ได้แก่  ด.ญ.บัณฑิตา เรืองขจร
อันดับที่ 8  ได้แก่  ด.ญ.ณิชกานต์ พันนา

กลุ่ม A  ชาย ระยะ 100 เมตร ชนะเลิศ
อันดับที่ 1  ได้แก่ นายณัฐภัทร นันตาเป็ง
อันดับที่ 2  ได้แก่ นายรวิพล สง่าวรวงศ์
อันดับที่ 3  ได้แก่  นายพัสกร ศรีดิลก
อันดับที่ 4  ได้แก่  นายธนกฤต อังคุละนาวิน
อันดับที่ 5  ได้แก่  นายโรเบิร์ต มาร์ติน
อันดับที่ 6  ได้แก่  นายจีระยุ โพธิ์คำ
อันดับที่ 7  ได้แก่  นายสรรเสริญ ประจิตร
อันดับที่ 8  ได้แก่  นายปัณณธร เลิศศศิภากร

กลุ่ม A  หญิง ระยะ 100 เมตร ชนะเลิศ
อันดับที่ 1  ได้แก่ ด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช
อันดับที่ 2  ได้แก่ น.ส.สิริกาญจน์ ศรีสุวรรณ์
อันดับที่ 3  ได้แก่  ด.ญ.ภราดา พรมตวง
อันดับที่ 4  ได้แก่  น.ส.กตวรรณ ทีฆะ
อันดับที่ 5  ได้แก่  ด.ญ.ดวงใจ สิทธิพิทักษ์
อันดับที่ 6  ได้แก่  น.ส.สิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล
อันดับที่ 7  ได้แก่  น.ส.จิดาภา ศิริพัฒนวรสกุล
อันดับที่ 8  ได้แก่  น.ส.กนกวรรณ สังข์ทอง

การแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี รายการต่อไป ได้แก่ แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอล อุดมศึกษา  โดยรับสมัครทีมแข่งขันจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม และแข่งขันรอบคัดเลือกในเดือนสิงหาคม 2559 และรอบสุดท้ายในเดือนกันยายน 2559   และการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียน คัพ เปิดรับสมัครในเดือนกันยายน 2559

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD