สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรีในโครงการ “คิดก้าวหน้า เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์”

0 Views

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาตรีจากโครงการ “คิดก้าวหน้า  เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์” โครงการภายใต้การดูแลของสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  สำนักนายกรัฐมนตรี  ในการเยี่ยมชมรายการ  สนามข่าว 7 สี  โดยมี เบิร์ด-ณัชฐพงศ์  มูฮำหมัด, ปุ้ม-เปรมสุดา  สันติวัฒนา  และ ต้นกล้า-ชัยอนันต์  ปันชู  3 ผู้ประกาศข่าวทำหน้าที่เป็นตัวแทนสถานีฯ  ให้การต้อนรับ   พร้อมนำเข้าชมระบบการออกอากาศการผลิตรายการ และVirtual Studio  ที่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD