พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
กิจกรรม SMS คู่วุ่นลุ้นแผนรัก

0 Views

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 – 22 มีนาคม 2559
ใบอนุญาตเลขที่ 272/2559 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

วิธีการร่วมสนุก

คำถามจะขึ้นเป็นตัววิ่งในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com
ตัวอย่างคำถาม : "ละครคู่วุ่นลุ้นแผนรักออกอากาศทุกวันใด? K1 จันทร์-อังคาร  K2 ศุกร์-อาทิตย์ "
เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้อง โดยพิมพ์ K1 หรือ K2 ส่งมาทาง SMS หมายเลข 4777000 (3บาทต่อครั้ง)
สามารถส่งคำตอบได้มากกว่า 1 ครั้ง (ตอบถูกได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดได้รับ 1 สิทธิ์) ตอบถูกมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
จะเฉลยคำตอบในสัปดาห์ถัดไปในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com

ของรางวัล

โทรศัพท์มือถือ AIS SUPER COMBO LAVA 4G A2 มูลค่า 7290 บาท พร้อมแพ็กเกจ Max Speed 488 บาท/ เดือน เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 29 รางวัล รวมมูลค่า 211,410 บาท

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีช่วงท้ายละครหลังข่าววันที่ 23 มีนาคม 2559 และทาง www.ch7.com
2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
3. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
4. ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์กระบะ โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ สมาร์ท แค๊บ พรีรันเนอร์ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เองทั้งหมด
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่การกระทำใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
8. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


*โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7*

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD