พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
กิจกรรม SMS บ้านทรายทอง

0 Views

ระยะเวลากิจกรรม

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559
ใบอนุญาตเลขที่ 500764/2558 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

วิธีการร่วมสนุก

คำถามจะขึ้นเป็นตัววิ่งในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com
ตัวอย่างคำถาม : "ละครเลือดตัดเลือดออกอากาศทุกวันใด? L1 จันทร์-อังคาร  L2 ศุกร์-อาทิตย์ "
เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้อง โดยพิมพ์ L1 หรือ L2 ส่งมาทาง SMS หมายเลข 4777000 (3บาทต่อครั้ง)
สามารถส่งคำตอบได้มากกว่า 1 ครั้ง (ตอบถูกได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดได้รับ 1 สิทธิ์) ตอบถูกมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
จะเฉลยคำตอบในสัปดาห์ถัดไปในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com

ของรางวัล

จี้ทองคำรูปมงกุฎทะเล จาก ปลากระป๋อง ตรา มงกุฎทะเล จำนวน 16 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท


เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูก 1 ครั้ง จะได้รับสิทธิ์ 2 สิทธิ์ และ ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบผิด 1 ครั้ง จะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์
2. การจับรางวัลทำโดยการนำหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัท มาพิมพ์ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมใส่กล่องเห็นได้ชัดเจนนำมาจับรางวัลต่อไป
3. ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลตามที่กำหนด ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และ ไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
4. ในการจับรางวัลหาผู้โชคดี หากปรากฏชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมรายการซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว คณะกรรมการจะจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่ทดแทนต่อไป
5. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อแจ้งรายละเอียดการติดต่อขอรับรางวัล โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัล ในวันและเวลาทำการภายในระยะ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทย
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ 101/2544
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
8. พนักงาน บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการนี้
9. การแจ้งรางวัลผู้โชคดี หลังจับสลากชิ้นส่วนได้ผู้โชคดีแล้ว คณะกรรมการดำเนินการจะติดต่อไปยังผู้โชคดีทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 10 มกราคม 2559 ท้ายช่วงออกอากาศละคร เวลา 22.30 น. และทาง www.ch7.com
10. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดนำมากองรวมกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน


*โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7*

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

CH7 PROMOTION SHEET

เดือนมิถุนายน 2559

FREE DOWNLOAD