“ช่อง 7 สี” เข้ารับประทานโมบายล์กระดิ่งสัญลักษณ์ในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2558 ในการนี้ ได้ทรงประทานโมบายล์กระดิ่งสัญลักษณ์ในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรง ในครอบครัว ให้แก่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยมี นายเสน่ห์ ห้องสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา